ترموپلاستیک الاستومر TPE - ویستامکس 6502

ترموپلاستیک الاستومر TPE – ویستامکس ۶۵۰۲

/
محصول ترموپلاستیک الاستومر ویستامکس ۶۵۰۲ شرکت اکسون موبیل سابقه ای…
ترموپلاستیک الاستومر - ویستامکس 6102

ترموپلاستیک الاستومر – ویستامکس ۶۱۰۲

/
محصول ویستامکس ۶۱۰۲ شرکت اکسون موبیل سابقه ای طولانی در تهیه محصولا…
ترموپلاستیک الاستومر - ویستامکس 6202

ترموپلاستیک الاستومر – ویستامکس ۶۲۰۲

/
ویستا مکس ۶۲۰۲ محصول اکسون موبیل شرکت اکسون موبیل سابقه ای طولانی در…
ترموپلاستیک الاستومر سلومر

ترموپلاستیک الاستومر سلومر

/
ترموپلاستیک الاستومر سلومر (Solumer 875 L) در واقع ترموپلا…