مستربچ زیست تخریب تجزیه پذیر-زیست تخریب پذیر

مستربچ زیست تخریب تجزیه پذیر-زیست تخریب پذیر

/
مستربچ زیست تخریب تجزیه پذیر چیست؟ مستربچ زیست تخریب تجزیه پذیر ( OXO-Bio de…
پلی لاکتیک اسید PLA

پلی لاکتیک اسید PLA

/
پلی لاکتیک اسید چیست؟ پلی لاکتیک اسید یا اسید پلی‌لاکتیکیا …
پلی دی لاکتید - PDLA

پلی دی لاکتید – PDLA

/
نگرانیهای زیادی که به دلیل تولید پلاستیکهای مشتق شده از نفت…
پلی هیدروکسی آلکانوآت - PHA

پلی هیدروکسی آلکانوآت – PHA

/
با پیشرفت علم شیمی و پلیمر در چندین دهه اخیر مواد پلاستیکی به د…
پلی هیدروکسی بوتیرات والرات - PHBV

پلی هیدروکسی بوتیرات والرات – PHBV

/
بیشتر پلاستیکهای تولیدی از مشتقات نفتی هستند که قابلیت بازیافت…
بایوپلاستیک‌ها

بایوپلاستیک‌ها

/
 چشم انداز جهانی بایوپلاستیک‌ها (Bio plastics) امروزه اهمیت…
کامپوزیت های چوب پلاستیک

کامپوزیت های چوب پلاستیک

/
وود پلاست چیست؟ کامپوزیت های چوب پلاستیک یا وود پلاست ترکیب…