سپتیک تانک

سپتیک تانک به مخزنی گفته میشود که معمولا به صورت مخزن دفنی در زمین است و فاضلاب در آن نگهداری میشود و در زبان فارسی دستگاه گند انبار گفته میشود. این مخزن فاضلاب که از جنس های مختلفی همچون فلز، پلی اتیلن، کامپوزیت و … قابلیت ساخت را دارد وظیفه تصفیه اولیه فاضلاب را به عهده دارد. سپتیک تانک ایستا پلیمر شریف بنا به نیاز مشتری به صورت عمودی یا افقی قابلیت ساخت را دارد.